سیاست

کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای در لایحه بودجه ۹۶ کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کردند.