سیاست

وزارت نفت مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در سقف ۵ هزار میلیارد تومان شد

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۹۶ به وزارت نفت اجازه دادند اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵ هزار میلیارد تومان منتشر کند.