سیاست

گفت و شنود کیهان / دامپیوتر!

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود مطلبی با عنوان "دامپیوتر" منتشر کرد.