سیاست

نام‌نویسی در کمیته‌های پنج‌گانه کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: اعضای شرکت‌کننده در ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضیه فلسطین می‌توانند برای عضویت در کمیته‌های پنج‌گانه این کنفرانس نام‌نویسی کنند.