سیاست

مشکل مبادلات بانکی مانع خرید 20 فروند هواپیما و 2700 دستگاه اتوبوس از برزیل/تحریم‌ها هنوز پابرجاست

مبادلات بانکی با ایران انجام دهند بنابراین امکان خرید 20 فروند هواپیما و 2700 دستگاه اتوبوس از برزیل وجود ندارد.