سیاست

جهانگیری فرارسیدن روز ملی صربستان را به دولت و مردم این کشور تبریک گفت

معاون اول رییس جمهور در پیامی به نخست وزیر جمهوری صربستان فرارسیدن روز ملی این کشور را به دولت و مردم صربستان تبریک گفت.