سیاست

بررسی لایحه مدیریت بحران کشور در نشست بدون حدنصاب کمیسیون شوراهای مجلس

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور شوراهای مجلس از بررسی لایحه مدیریت بحران کشور در نشست بدون حدنصاب این کمیسیون خبر داد.