سیاست

مجلس از شرکت ملی صنایع مس تحقیق و تفحص می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران با ۱۲۶ رأی مثبت موافقت کردند.