سیاست

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از بزرگترین تحولات تاریخ اسلامی است

جبهه پیشرفت،‌ رفاه و عدالت طی بیانیه‌ای اعلام کرد: پیروزی انقلاب شکوهمند مردم ایران با رهبری امام خمینی (ره) در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یادآور یکی از بزرگترین تحولات تاریخ اسلام و جامعه بشری است.