ورزش

فابرگاس:/ فوتبال دیگر جای بازیکنان تکنیکی نیست

سسک فابرگاس، ستاره اسپانیایی چلسی، معتقد است در فوتبال مدرن، بازیکنان تکنیکی به حاشیه رانده شده اند و جای خود را به بازیکنانی با شرایط فیزیکی بهتر داده اند.​​​​​​​