سیاست

قالیباف: من از نوکر مردم هم پایین‌تر هستم/ نتوانستم جانم را در راه خدمت به آنها بدهم

شهردار تهران خود را از نوکر مردم پایین‌تر خطاب کرد و گفت: شرمنده مردم هستم که نتوانستم جانم را در راه خدمت به آنها بدهم.