سیاست

گریه فاطمه حسینی برای همسر یکی از سران فتنه/از متحجرخواندن‌ مردان تا لزوم حضور یک‌زن در هیات‌رئیسه

نشست هم‌اندیشی نمایندگان زن ادوار مجلس شورای اسلامی عصر امروز با حواشی‌ای برگزار شد.