اجتماعی

جریمه ۲۰ میلیاردریالی یک شهربازی در شیراز

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از پلمب و جریمه نقدی ۲۰ میلیارد ریالی یک شهربازی در شیراز به دلیل استفاده از دستگاه های غیر استاندارد خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، علی مبشری گفت: بازرسان اداره کل استاندارد بیش از ۵۰ مورد تخلف در شهربازی شیراز را گزارش دادند که با تشکیل پرونده تعزیراتی برای این تخلفات، رسیدگی به آنها در دستور کار یکی شعب تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این دستگاه ها استاندرادهای لازم برای استفاده شهروندان را ندارد که با محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده در اداره کل تعزیرات حکومتی فارس حکم به پلمب این دستگاهها و جریمه نقدی به میزان ۲۰ میلیارد ریال برای مالکین آنها صادر کرد.