ورزش

فوتبال صادرات اول کرواسی / پای طلایی مودریچ و مغز خاکستری برانکو

بعد از درخشش بازیکنان فوتبال کرواسی در جای جای فوتبال اروپا، به نظر می رسد مربیان این کشور نیز هواداران زیادی در فوتبال جهان پیدا کرده اند.