سیاست

طرح زیان‌آور بودن شغل آتش‌نشانی در برنامه ششم مصوب شده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس گفت: طرح زیان‌آور بودن شغل آتش‌نشانی در برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است.