سیاست

انتقاد کدخدایی از فروش پایان‌نامه‌های دانشجویی

دبیر شورای نگهبان به فروش پایان‌نامه‌های دانشجویی انتقاد کرد و نوشت: مسئولیت ما به عنوان اعضای هیأت‌های علمی حیاتی و مهم است و باید با دقت افزون‌تر، از بیراهه رفتن جوانان این مرز و بوم جلوگیری کنیم.