سیاست

مجوز همایش جوانان اصلاح‌طلب از وزارت کشور گرفته شده است

دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت: مجوز برگزاری این همایش از وزارت کشور اخذ و سالن نیز هماهنگ شده است.