ورزش

ونگر: ناراحتی الکسیس سانچس طبیعی است

آرسن ونگر، سرمربی فراسوی آرسنال تاکید کرد که رفتار توام با ناراحتی سانچس بعد از تعویض طبیعی است.