سیاست

علی پروین در حسینیه جماران حضور یافت

علی پروین به همراه جمعی از ورزشکاران در حسینیه جماران حضور یافت.