ورزش

هم بازی نکنم، هم توهین بشنوم و هم پولم را نگیرم؟/ حاج‌محمدی: مرا نمی‌خواهند رضایت‌نامه‌ام را بدهند

مدافع ناراضی آبی ها می گوید که به عشق استقلال قید پول را زده است و ناراحت است که برخی قرارداد او را دست مایه انتقاد قرار می دهند.