ورزش

ترکیب بورنموث – آرسنال

برای جانماندن از کورس قهرمانی، توپچی ها باید از سد بورنموث گذر کنند.