سیاست

توسعه روابط و همکاری‌های ایران و مغرب به نفع دو ملت و منطقه است

رئیس‌ جمهور بر لزوم استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در راستای توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری‌های ایران و مغرب تاکید کرد.