سیاست

«مجید متقی‌فر» سخنگوی جدید جبهه پایداری شد

در جلسه شورای مرکزی جبهه پایداری مجید متقی‌فر به عنوان سخنگوی جدید این جبهه تعیین شد.