ورزش

ادعای لا فولیا/ فاصله 18 دقیقه ای مسی و ماسکرانو با مرگ!

هواپیمای حامل بازیکنان تیم ملی آرژانتین به بوینس آیرس، تنها برای 18 دقیقه از سوخت کافی برخوردار بود و بروز هر گونه تاخیری در فرود می توانست به سقوطش منجر شود.