ورزش

ونگر: هنوز برای قضاوت در مورد نوامبر زود است

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال معتقد است با توجه به دیدارهای باقیمانده، حالا برای قضاوت عملکرد آرسنال در ماه نوامبر زود است.