سیاست

روایت رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره علت لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

دستگاه قضا باید آقای مطهری را بابت تهمتی که به امام جمعه مشهد زده و او را مسبب لغو نشست روز اربعین خوانده است احضار و از ایشان مطالبه سند کند.