سیاست

قبض‌های برق از ابتدای اردیبهشت افزایش ۷ درصدی داشته است

وزیر نیرو گفت: طبق مصوبه دولت از اول اردیبهشت قبض‌های برق افزایش ۷ درصدی داشته است.