ورزش

لوژنیکی آماده برگزاری بازی افتتاحیه

ورزشگاه ۸۱ هزار نفری لوژنیکی در مسکو آماده انجام دیدار افتتاحیه بین عربستان سعودی و روسیه است.