ورزش

۱۲۵۴ انگلیسی ممنوع السفر شدند/ اوباش انگلیسی از حضور در جام‌جهانی منع شدند

وزارت کشور انگلیس مانع از سفر ۱۲۵۴ نفر از هواداران خود به روسیه شد.