ورزش

بلژیک با عینک آفتابی به روسیه رسید(عکس)

بازیکنان تیم فوتبال بلژیک نیز وارد روسیه شدند.