ورزش

نصیرزاده: بازیکنان باید پول غذای خود را بدهند

مدیرعامل گسترش فولاد می گوید تمام بازیکنان این تیم حداقل ۷۰ درصد قراردادهای خود را دریافت کرده اند.