سیاست

بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها خلاف قانون است

معاون وزیر کشور گفت: به موجب قوانین و مقررات موجود، بلوکه‌کردن بخشی ازتسهیلات بانکی اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها خلاف قانون و مقررات است.