ورزش

اولین تمرین رامین با ملی پوشان (عکس)

رامین رضاییان امروز و در اردوی ترکیه اولین تمرین خود با ملی پوشان را انجام داد.