ورزش

جلسه کی‌روش و دستیاران در زمین بشیکتاش (عکس)

تمرین اول تیم ملی در ترکیه با حساسیت و نظارت خاص کی روش و مربیان تیم ملی برگزار شد.