ورزش

نظارت ویژه کی‌روش در تمرین تیم ملی (عکس)

سرمربی پرتغالی تیم ملی در اولین تمرین تیم ملی با وسواس و نظارت ویژه ای حضور داشت.