ورزش

جشن مشترک مثلث محبوب شفر(عکس)

سه چهره محبوب شفر در رختکن استقلال جشن مشترکی داشتند.