ورزش

ستاره مورد نظر بارسا راهی تاتنهام می شود؟

ماتیاس دی لیخت، مدافع جوان و هلندی باشگاه آژاکس مورد نظر باشگاه تاتنهام قرار گرفته است.