ورزش

با ادامه این شرایط؛/ سینگ: فصل بعد باید برای فرار از سقوط بجنگیم

امید سینگ می گوید که با ادامه شرایط فعلی پارس جنوبی جم فصل آینده برای فرار از سقوط خواهد جنگید.