ورزش

کپا:/ نظر زیدان برای من مهم نیست!

کپا، سنگربان جوان بیلبائو مدعی شد نظر زیدان و دیگر سرمربی ها برای وی مهم نیست.