ورزش

صبایی که بود و صبایی که هست/ از تیم دایی و یحیی تا بازیکنان پولی

صبای قم زمانی محلی برای حضور ستاره های مطرح فوتبال ایران بود اما امروز تیمی است که بازیکنان گمنام و ناشناس با پرداخت پول می توانند در آن بازی کنند.