ورزش

فوساتی جانشین لادروپ در الریان می شود

سرمربی سابق تیم ملی قطر به تیم الریان این کشور بازمی گردد.