سیاست

بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن است یا سفیر انگلیس در تهران؟/ وقتی سفیر لندن نشین ایران دلسوز یک محکوم امنیتی می‌شود

دلایل انسان‌دوستانه، داشتن فرزند کوچک در حالی دستاویز بعیدی‌نژاد و وزارت خارجه برای آزادی نازنین زاغری با نهایت سعی! شده است که گویا این مجرم امنیتی زمانی که مشغول اجرای منویات سرویس‌های بیگانه بوده خبر نداشته که فرزندی خردسال دارد!