سیاست

آغاز صد و نود و هفتمین نشست علنی مجلس با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان

نشست علنی امروز مجلس در حالی آغاز شد که ۹۳ نفر از نمایندگان در صحن حضور نداشتند و صد و نود و هفتمین نشست علنی مجلس با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.