ورزش

دو برد، دو کلین شیت، صدرنشینی؛/ انتقام تمام و کمال استقلال از الهلال عربستان

شاگردان شفر با دبل الهلال عربستان بدترین عملکرد آسیایی این تیم را رقم زدند.