ورزش

در مصاف با وینگوی بی انگیزه؛/ دین‌محمدی با ۳ امتیاز دیگر آرام می‌شود

سیروس دین محمدی با کسب سه امتیاز دیگر می تواند مطمئن باشد که ماموریت خود را در تبریز انجام داده است.