ورزش

یار دوازدهم تراکتور در روز قهر تی تی ها (عکس)

به نظر می رسد که در بازی امروز، سرمای هوا رقیب جدی تیم الغرافه مقابل تراکتورسازی باشد.