سیاست

کشف محموله بزرگ مواد منفجره و مخدر در مرزهای شرقی کشور

سربازان گمنام امام زمان (عج) محموله بزرگ مواد منفجره و مخدر را که قرار بود از مرزهای شرقی به کشور وارد شود، کشف و ضبط کردند.