ورزش

اسم استقلال سیاه شده بود؛/ شفر: در تهران عده ای به دنبال شکست ما بودند

سرمربی استقلال می گوید که هیچ کس در ابتدای کار برای استقلال شانسی قائل نبود.