ورزش

با مشخص شدن هفت تیم / پازل غرب آسیا در انتظار ذوب آهن 

در حالی که روز آینده آخرین بازی های غرب آسیا در لیگ قهرمانان به پایان می رسد تنها تکلیف یک سهمیه از تیم های صعود کننده این منطقه مشخص نشده است.