ورزش

بارسا با همه ستاره ها به دنبال فتح بالایدوس

ارنستو والورده با تمام ستاره هایش برای دیدار مقابل سلتاویگو به این بندر سفر خواهد کرد.